Fokusområder

Det Nationale Antibiotikaråd, som er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet, igangsætter hvert år en national antibiotikakampagne i forbindelse med Europæisk Antibiotikadag den 18. november og WHO’s World Antibiotic Awareness Week i uge 46.

Kampagnerne er i reglen målrettet både sundhedsfaglige og borgere. Fokus kan variere fra år til år, men målet er altid det samme: At få et mere rationelt forbrug af antibiotika.

Den nationale antibiotikakampagne i 2017 hedder "Brug mig med omtanke" og oplyser blandt andet om, hvornår du som patient har behov for antibiotika, og hvornår det er overflødigt.

Bag kampagnen 2017 står Sundheds-­ og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Danske
Regioner, Lægeforeningen, DSAM, Danmarks Apotekerforening, KL og FOA.

Under Hent/bestil materialer kan materialerne til årets kampagne downloades eller bestilles gratis mod betaling af forsendelsesudgifter. Her findes også materialer fra tidligere kampagner med fokus på urinvejsbetændelse, børns sygdom og hoste.

Sidst redigeret 13. november 2017