PDF-ikonPrintikon

Om den nationale antibiotikakampagne 2016

Det Nationale Antibiotikaråd, som er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet, igangsætter hvert år en national antibiotikakampagne i forbindelse med Europæisk Antibiotikadag den 18. november og WHO’s World Antibiotic Awareness Week i uge 46.

Kampagnerne er i reglen målrettet både sundhedsfaglige og borgere. Fokus kan variere fra år til år, men målet er altid det samme: At få et mere rationelt forbrug af antibiotika.

Bag kampagnen 2016 står Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Danske Regioner, Lægeforeningen, DSAM, Danmarks Apotekerforening, KL og FOA.

Temaet for årets kampagne

Årets nationale antibiotikakampagne handler om urinvejsinfektioner, som rammer mange kvinder - især kvinder under 30 og over 70 år. I begge aldersgrupper ses en stigning i antallet indløste recepter mod urinvejsinfektion, men især yngre har fået flere recepter i de sidste ti år. Ofte er antibiotisk behandling ikke nødvendig. Overbehandling med antibiotika kan føre til unødvendige bivirkninger og udvikling af resistente bakterier.

Kampagnen har også fokus på, at bekæmpelse af antibiotikaresistens er et fælles anliggende. Vi kan alle tage ansvar ved at have respekt for brugen af antibiotika.Sidst redigeret 17. november 2016