"5 skarpe om blærebetændelse"

Her kan du teste din viden om blærebetændelse - og være med i lodtrækningen om fem gavekort.

Den nationale antibiotikakampagne 2019 har fokus på forebyggelse af blærebetændelse. Målgruppen er kvinder over 60 år, som er i særlig risiko for at få blærebetændelse.

I quizzen "5 skarpe om blærebetændelse" kan du teste din viden om blærebetændelse - og hvis du svarer rigtigt, kan du vælge at være med i lodtrækningen om fem gavekort á 200 kr. til gavekortet.dk.

Test din viden om blærebetændelse 

Om quizzen

Quizzen ”5 skarpe om blærebetændelse” er et initiativ i forbindelse med den nationale antibiotikakampagne 2019 i anledning af Europæisk Antibiotikadag den 18. november. Der udloddes 5 såkaldte supergavekort á 200 kr. til gavekortet.dk

Parterne bag kampagnen er Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Apotekerforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin, KL, Danske Regioner, Lægeforeningen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.

Konkurrenceregler

Vinderne findes ved lodtrækning blandt rigtige besvarelser. Der trækkes 5 vindere tirsdag den 17. december 2019 . Vinderne får direkte besked via mail. Man skal være fyldt 18 år for at deltage.

For anvendelsen af præmien, herunder forældelse, gælder de regler, som er defineret af gavekortet.dk. Eventuelle dubletter og deltagere med tydeligt forkert angivne navne (fx Mickey Mouse) fjernes ifm. lodtrækningen.

Oplysninger om navn og mail bruges alene til at identificere vinderne af konkurrencen. Alle personoplysninger (navn og e-mail) bliver slettet, når konkurrencen er afsluttet.

Her kan du læse om, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, når du har været i kontakt med Sundheds- og Ældreministeriet.