Fokusområder

Det Nationale Antibiotikaråd, som er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet, igangsætter hvert år en national antibiotikakampagne i forbindelse med Europæisk Antibiotikadag den 18. november og WHO’s World Antibiotic Awareness Week i uge 46.

Kampagnerne er i reglen målrettet både sundhedsfaglige og borgere. Fokus kan variere fra år til år, men målet er altid det samme: At få et mere rationelt forbrug af antibiotika.

Den nationale antibiotikakampagne i 2017 hedder "Brug mig med omtanke" og oplyser blandt andet om, hvornår du som patient har behov for antibiotika, og hvornår det er overflødigt.

Bag kampagnen 2017 står Sundheds-­ og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Danske Regioner, Lægeforeningen, DSAM, Danmarks Apotekerforening, KL og FOA.

Under Hent/bestil materialer kan materialerne til årets kampagne downloades eller bestilles gratis mod betaling af forsendelsesudgifter. Her findes også materialer fra tidligere kampagner med fokus på urinvejsbetændelse, børns sygdom og hoste.