Fokusområder

Det Nationale Antibiotikaråd, som er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet, igangsætter hvert år en national antibiotikakampagne i forbindelse med Europæisk Antibiotikadag den 18. november og WHO’s World Antibiotic Awareness Week i uge 46.

Kampagnerne er i reglen målrettet både sundhedsfaglige og borgere. Fokus kan variere fra år til år, men målet er altid det samme: At få et mere rationelt forbrug af antibiotika.

Den nationale antibiotikakampagne i 2019 hedder "Forebyg blærebetændelse - og undgå antibiotika" og oplyser blandt andet om, hvordan kvinder kan gøre meget for at forebygge blærebetændelse. 

Bag kampagnen 2019 står Sundheds-­ og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, Danske Regioner, Lægeforeningen, DSAM, Danmarks Apotekerforening og KL.

Under Hent/bestil materialer kan materialerne til årets kampagne downloades eller bestilles gratis mod betaling af forsendelsesudgifter. Her findes også materialer fra tidligere kampagner med fokus på fx børns sygdom og hoste.