Nationale mål for antibiotikaforbruget

I 2017 er der sat nye nationale mål for antibiotikaforbruget i Danmark. 

Mål 1: Antallet af indløste recepter på antibiotika i primærsektoren bør reduceres fra 460 recepter/1000 indbyggere/år i 2016 til 350 recepter/1000 indbyggere/år i 2020.

Mål 2: Der bør i højere grad behandles med mere smalspektrede antibiotika. Penicillin V bør således stige fra ca. 31% i 2016 til i 2020 at udgøre 36 % af det samlede antibiotikaforbrug i primærsektoren målt i antal recepter/1000 indbyggere.

Mål 3: Forbruget af de kritisk vigtige antibiotika bør reduceres med 10% i 2020 målt i DDD/100 sengedage for indlagte patienter på hospitalerne sammenlignet med forbruget i 2016.

(Kilde: National handlingsplan for antibiotika til mennesker Tre målbare mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020 JULI 2017. Sundheds- og Ældreministeriet).

Nye resultater

Primærsektoren er allerede godt på vej med at nedbringe antibiotikaforbruget. I løbet af de seneste 10 år – fra 2007 til og med 2016 – er der sket betydelige fald:

  • 17 % færre i alle aldersgrupper fik udleveret antibiotika. 
  • 33 % færre af børn under 5 år fik udleveret antibiotika. 
  • 27 % færre børn og unge (0 til 19-årige) fik udleveret antibiotika. 
  • Eneste gruppe, hvor forbruget af antibiotika er steget, er blandt de ældre 80+. Det skyldes især en relativt høj forekomst af urinvejsinfektioner. Flere kommuner har allerede fokus på udfordringerne, og flere steder er det også lykkes at nedbringe forekomsten af urinvejsinfektioner og dermed forbruget af antibiotika.

(Kilde: DANMAP 2016 – Use of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from food animals, food and humans in Denmark, Statens Serum Institut National Veterinary Institute, Technical University of Denmark National Food Institute, Technical University of Denmark).

20 veje til at bruge mindre antibiotika
Det Nationale Antibiotikaråd har med hjælp fra alle dele af landet samlet en række gode, konkrete erfaringer med indsatser, hvor sundhedsplejersker, pædagoger, læger, sygeplejersker, SOSU’er m.fl. bidrager til den fælles kamp mod antibiotikaresistens. Indsatserne præsenteres i inspirationskataloget ”20 veje til at bruge mindre antibiotika”. 
Find inspirationskataloget og tilhørende inspirationsark her.

20 veje til at bruge mindre antibiotika

Det Nationale Antibiotikaråd har med hjælp fra alle dele af landet samlet en række gode, konkrete erfaringer med indsatser, hvor sundhedsplejersker, pædagoger, læger, sygeplejersker, SOSU’er m.fl. bidrager til den fælles kamp mod antibiotikaresistens. Indsatserne præsenteres i inspirationskataloget ”20 veje til at bruge mindre antibiotika”.

Find inspirationskataloget og tilhørende inspirationsark her.