Om Antibiotika eller ej?

Formålet med hjemmesiden Antibiotikaellerej.dk er at sætte fokus på vores forbrug af antibiotika og medvirke til at skabe større bevidsthed om, hvornår det er hensigtsmæssigt at få antibiotika.

Antibiotikaellerej.dk er del af række nationale kampagner om hensigtsmæssig brug af antibiotika, der med midler fra Antibiotikarådet er udarbejdet i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Lægemiddelstyrelsen, Kommunernes Landsforening, FOA og Statens Serum Institut. 

Kampagnerne skydes hvert år i gang ifm. Europæisk Antibiotikadag den 18. november og WHO Antibiotic Awareness week i uge 46.

Logo Sundheds- og Ældreministeriet

Statens Serum Instituts logo

Sundhedsstyrelsens logo

Dansk Selskab for Almen Medicin

Lægeforeningen

Danmarks Apotekerforenings logo

Logo - Lægemiddelstyrelsen

Danske Regioners logo