Links

Her er links til andre hjemmesider om antibiotika og resistens.

Min.medicin.dk

Patienthåndbogen (sundhed.dk)

Antibiotikaforbrug og resistens (Statens Serum Institut)

Viden og råd om MRSA (Statens Serum Institut)

"Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika" (Folder udgivet af Region Hovedstaden - foreligger på dansk, arabisk, engelsk, farsi, fransk, somalisk, tyrkisk og urdu)

Fødevarestyrelsen

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

e-Bug - on-line læring om mikroorganismer, infektioner og antibiotikaresistens

e Bug - on-line undervisning om bl.a. antibiotikaresistens

e-Bug.eu er et europæisk interaktivt materiale til understøttelse af undervisning i gavnlige og skadelige mikroorganismer, og hvordan man gennem hygiejne kan forebygge spredning af mikroorganismer og dermed af infektioner.

E-Bug materialet indeholder også undervisning i, hvordan korrekt brug af antibiotika kan forebygge udvikling af antibiotikaresistens.

Materialet henvender sig til lærere og elever på mellem- og udskolingstrinet og indeholder spil, quiz, øvelser og forslag til planlægning af undervisningen.

Materialet kan frit tilgås og downloades via linket http://e-bug.eu/.

Materiale i bogform kan rekvireres hos Statens Serum Institut, serum@ssi.dk