20 veje til at bruge mindre antibiotika

Det Nationale Antibiotikaråd har med hjælp fra alle dele af landet samlet en række gode, konkrete erfaringer med indsatser, hvor sundhedsplejersker, pædagoger, læger, sygeplejersker, SOSU’er m.fl. bidrager positivt til den fælles kamp mod antibiotikaresistens.

Indsatserne præsenteres i Inspirationskataloget ”20 veje til at bruge mindre antibiotika”. Der sættes fokus på forebyggelse gennem bedre hygiejne og mindre brug af antibiotika, som går hånd i hånd i kampen mod antibiotikaresistens.

Inspirationskataloget er inddelt i fire sektioner: dagsinstitutioner og småbørnsområdet, ældreplejen, almen praksis og sekundær sektor, som både kan fås samlet og hver for sig.

Sammen med Inspirationskataloget følger også fire inspirationsark, som I kan anvende til at tage en konkret drøftelse på jeres arbejdsplads for at finde frem til relevante indsatser hos jer, afhængigt af konkrete behov og allerede iværksatte tiltag.

Se også nyheden på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside ifm. lanceringen af inspirationskataloget.

Download katalog, enkelte afsnit og inspirationsark

Inspirationskataloget "20 veje til at bruge mindre antibiotika" (pdf)

Inspirationskataloget 20 veje til at bruge mindre antibiotika

Download af enkelte afsnit

Daginstitutioner og småbørnsområdet (pdf)
Inspiration til hygiejneindsatser i daginstitutioner (pdf)

Daginstitutioner og småbørnsområdet

Ældreplejen (pdf)
Inspiration til hygiejneindsatser i ældreplejen (pdf)

Ældreplejen

Almen praksis (pdf)
Inspiration til indsatser i almen praksis (pdf)

Almen praksis

Sekundær sektor (pdf)
Inspiration til indsatser med fokus på antibiotikabrug i hospitalsvæsenet (pdf)

Sekundær praksis